Právní analýza z hlediska zákonů České republiky

 

Mobilní přístřešek pro letadlo-MPPL-D (dále jen „mobilní přístřešek“) není stavbou spojenou se zemí pevným základem a tudíž se nejedná o nemovitost ve smyslu ustanovení
§ 119 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Mobilní přístřešek je  věcí movitou, na kterou se
nevztahují náležitosti právních úkonů, které jsou vyžadovány u nemovitosti. Mobilní přístřešek lze v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, zařadit mezi stavby a zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu.

 

                                                                       Mgr. et Bc Michal Hess

                                                                       advokátní kancelář

                                                                       Vyšehradská 423/27

                                                                       Praha 2

 

 

            Mobilní přístřešek pro letadlo lze ve smyslu paragrafu 103 odst. 1 písm. g) řádek 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, považovat za výrobek plnící funkci stavby. Umístění je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu.

 

                                                                                  Úřad pro civilní letectví ČR

                                                                                  Letecký stavební úřad

                                                                                  Letiště Ruzyně

                                                                                  Praha