Technický popis

 

Mobilní hangár MPPL-D se konstrukčně skládá ze tří částí (hlavní díl a 2 boční díly-levý a pravý). Po smontování (přímo na místě použití)  tyto díly vytvoří jeden celek.

Hlavní díl mobilního hangáru má půdorysně tvar obdélníku o rozměrech cca 3x7 m, se svislými stěnami a sedlovou střechou o hřebenové výšce 2,8 m. Při hangárování je v hlavním dílu umístěn celý trup letadla, včetně ocasních ploch a také kořenová část křídel. Boční díly jsou zkonstruovány tak, aby v nich mohla být umístěna a bezpečně chráněna křídla.

            Nosnou konstrukci hangáru MPPL-D tvoří svařenec z ocelových profilů (Jekl). Opláštění stěn hlavního dílu i bočních dílů je zhotoveno z kvalitního  trapézového plechu.

            Trvalou součástí konstrukce mobilního hangáru MPPL-D je speciální podvozek, namontovaný uvnitř objektu. Po umístění hangáru na stanoviště je podvozek v „klidové“ poloze. Při potřebě změny stanoviště v dané lokalitě se podvozek aktivuje do polohy „pro přesun“ a hangár je připraven k „jízdě“. K tažení hangáru lze použít vhodné vozidlo, traktor apod.

            Dovnitř hangáru se letadlo přemístí jednoduše  zatažením po ocase, po předchozím otevření vjezdových otvorů hlavního i bočních dílů. Obsluha může ke vstupu do hangáru použít také samostatné vstupní dveře, zabudované v jedné boční stěně objektu.

 

Technická data hangáru 

 

Mobilní hangár MPPL-D je zkonstruován tak, aby byl vhodný pro dolnoplošné  letadlo jehož vnější  rozměry nepřekračují  tyto parametry:

 

-rozpětí křídel                                                                         9,9 m

-rozpětí výškovky                                                                   2,95 m

-délka letadla (promítnuto do půdorysu)                                  6,85 m

-výška směrovky                                                                    2,4 m

 

            Výše uvedeným požadavkům by měla bez problémů vyhovovat většina typů dolnoplošných letadel na českém trhu, např. Eurostar EV-97, Zenair 601 UL, Sting TL 2000, Star TL-96, Dynamic WT 9, Zephyr (s rozpětím 9,6 m), Koala P 220, Qualt, Faeta ATEC 321, VL-3, Alto, Vampire  apod.