Charakteristika

 

Mobilní hangár MPPL-D (mobilní přístřešek pro letadlo-dolnoplošník) je na současném trhu zcela novým, lehkým objektem určeným pro hangárování  jednoho dolnoplošného letadla typu UL, LSA apod. Využití se předpokládá především na plochách SLZ, sportovních letištích a v lokalitách soukromého charakteru. Konstrukční řešení hangáru MPPL-D je patentově chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

 

Originalita hangáru MPPL-D spočívá především v tom, že objekt může být často umístěn i tam, kde podle platného Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nelze budovat klasické stavby. K instalaci hangáru není většinou nutné vést stavební řízení. Nezbytnou podmínkou je souhlas vlastníka pozemku na kterém bude objekt situován. Klíčovou vlastností je mobilnost hangáru. Je zajištěna podvozkem, který je integrální součástí konstrukce a usnadňuje eventuální změnu stanoviště na daném letišti. Při potřebě přemístění na jiné letiště lze objekt demontovat  a přepravit jedním nákladním automobilem.

Pro umístění hangáru je třeba pozemek o minimální velikosti 36 m2 ( plocha půdorysu objektu). Optimální je situování objektu na vodorovné, zvlášť upravené ploše (např.zámková dlažba).